1. Τροποποίηση των όρων και της καταληκτικής ημερομηνίας της προκήρυξης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων ¶ξονα 4 - Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ
Προσθήκη: 31/07/2008 10:25:37
2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 125 - ΔΡΑΣΗ Α1 "Εγγειοβελτιωτικά έργα"- ΔΡΑΣΗ Α5 "Αγροτική οδοποιΐα"
Προσθήκη: 03/07/2008 14:46:36 - Τελευταία ανανέωση: 13/08/2008 12:03:03
3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ
Προσθήκη: 11/06/2008 13:34:21 - Τελευταία ανανέωση: 11/06/2008 13:35:36
4. 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ
Προσθήκη: 13/03/2008 13:27:59 - Τελευταία ανανέωση: 13/03/2008 13:32:08
5. Έγκριση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
Προσθήκη: 08/01/2008 17:15:07 - Τελευταία ανανέωση: 08/01/2008 17:17:24
Σελίδες: 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  Επόμενο >