Σχέδια Βελτίωσης - Μέτρο 1.1

Μεταποίηση Και Εμπορία Γεωργικών Προιόντων - Μέτρο 2.1

Μεταποίηση Και Εμπορία Δασοκομικών Προϊόντων - Μέτρο 2.2

Νέοι Γεωργοί/Εφάπαξ Πριμοδότηση - Μέτρο 3.1

Νέοι Γεωργοί/Αντιμετώπιση Δαπανών Πρώτης Εγκατάστασης - Μέτρο 3.2

Προώθηση Εξαγωγών - Μέτρο 4.3

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υπηρεσιών Στήριξης των Κτηνοτρόφων - Μέτρο 5.1