Υπουργικές Αποφάσεις

KYA 505
KYA 471
KYA 505 (Απ.Λεπτομερειών)
KYA 505 (Τρ.Απ.Λεπτομερειών)
KYA 561

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιούνται σε 40 επιλεγμένες περιοχές, οι οποίες εμφανίζονται στο χάρτη και αναφέρονται αναλυτικά στην επιλογή "Περιοχές παρέμβασης". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Δομές Στήριξης, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα της κάθε Περιφέρειας και λειτουργούν δίκτυο στις περιοχές παρέμβασης και οι οποίες εμφανίζονται στην επιλογή "Δομές Στήριξης".Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων - Μέτρο 7.2

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας - Μέτρο 7.3

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής, καθώς και με τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, Δράση 7.4.6 - Μέτρο 7.4

Πιλοτικά Έργα Επίδειξης Για Την Διάδοση Νέων Τεχνικών Παραγωγής Στο Γεωργικό Τομέα, Δράση 7.4.7 - Μέτρο 7.4

Ανακαίνιση Και Ανάπτυξη Χωριών - Μέτρο 7.5

Αγροτουρισμός Και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες Από Γεωργούς - Μέτρο 7.6

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Μέτρο 7.8

Αγροτουρισμός Και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες Από Ιδιώτες - Μέτρο 7.9

Προστασία Του Περιβάλλοντος - Μέτρο 7.10

Μέτρο - Μέτρο 7.11

Μεταποίηση Και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων - Μέτρο 7.12

Μεταποίηση Και Εμπορία Δασοκομικών Προϊόντων - Μέτρο 7.13Δομές Στήριξης
Περιοχές Εφαρμογής