Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιούνται σε 40 επιλεγμένες περιοχές, οι οποίες εμφανίζονται στο χάρτη και αναφέρονται αναλυτικά στην επιλογή "Περιοχές παρέμβασης". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών μπορείτε να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Δομές Στήριξης, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα της κάθε Περιφέρειας και λειτουργούν δίκτυο στις περιοχές παρέμβασης και οι οποίες εμφανίζονται στην επιλογή "Δομές Στήριξης".

 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

 Δομές Στήριξης
Περιοχές Εφαρμογής

Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση