ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΠΑΑΧ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α’ ΒΑΘΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΩΝ : 313 , 321,322,323)

 

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.agrotikianaptixi.gr/plirofories/index.asp

Επιστροφή στα Νέα