Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΚΥΑ 448/2001 και 604/2005 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και Συμπλήρωση των με αριθμ. 448/2001 και 609/2005 Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων περί καθεστώτων ενισχύσεων των μέτρων του άξονα προτεραιότητας 3
του Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. 2000-2006 «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού πληθυσμού»  


στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://gkps.agrotikianaptixi.gr/simmetoxi/xora/anadromikes.asp?catid=27


 


 


 

Επιστροφή στα Νέα