Παράταση χρόνου λήξης επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 

Παράταση του χρόνου λήξης των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις
γεωργικές εκμ/σεις» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 –
2006» έως και 36 μηνών σύμφωνα με την αριθ. 1134/11.2.2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το κέιμενο της απόφασης βρίσκεται στην διεύθυνση:
http://gkps.agrotikianaptixi.gr/simmetoxi/xora/anadromikes.asp?catid=156 

Επιστροφή στα Νέα