Η ιστοσελίδα του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006" αποτελείται από 2 βασικές ενότητες :

 • Α) ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και
 • Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

  Η ενότητα αυτή έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τον επισκέπτη να εντοπίσει το είδος της επενδυτικής δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει ώστε να βρει πιο εύκολα συγκεντρωμένη την απαραίτητη πληροφόρηση. Αποτελείται από 2 υποκατηγορίες:

  - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ :
  Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με δράσεις του προγράμματος που προϋποθέτουν ιδιωτική πρωτοβουλία και συμμετοχή

  - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Τα δημόσια έργα που επιχορηγούνται κατά 100%, όπως πχ. υποδομές.

  Και οι δύο υποκατηγορίες μας δίνουν δύο επιλογές :

   ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ, όπου περιλαμβάνονται τα Μέτρα που εφαρμόζονται στο σύνολο της Χώρας
   •ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, όπου περιλαμβάνονται τα Μέτρα που αφορούν τα "Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία υλοποιούνται σε 40 επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης.

   Στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ : Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω υποκατηγορίες εμφανίζεται μία σελίδα που περιέχει όλα τα σχετικά με την υποκατηγορία μέτρα. Επιλέγοντας το μέτρο ενδιαφέροντός μας, εμφανίζεται η σελίδα του Μέτρου η οποία περιέχει όλη τη σχετική με αυτό πληροφόρηση, δηλαδή :

   - Συνοπτικό κείμενο με πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Μέτρου

   - Ένδειξη ύπαρξης, ή όχι, προσκλήσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχουν "προσκλήσεις σε ισχύ" επιλέγοντας την ένδειξη : "ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ" εμφανίζεται το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα σχετικά έντυπα και οδηγοί εφαρμογής του Μέτρου.

   - Επιλογή "αναδρομικές προσκλήσεις" στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι αναδρομικές προσκλήσεις, τα σχετικά έντυπα και οδηγοί εφαρμογής, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και λοιπές πληροφορίες.

   - Επιλογή αναλυτικής περιγραφής του Μέτρου σε μορφή .doc και .pdf

   Στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ :

   Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω υποκατηγορίες εμφανίζονται οι τρέχουσες προσκλήσεις κατανεμημένες κατά μέτρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τρέχουσες προσκλήσεις μπορείτε να ανατρέξετε στην επιλογή "αναδρομικές προσκλήσεις" στην οποία θα βρείτε όλες τις προσκλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν λήξει καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα και υπουργικές αποφάσεις.

   ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006".