Μέτρο  Μέτρο - 7.11Κατηγορίες δράσεων

1.       Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμ/σεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας


2.       Καθεστώς ενισχύσεων σε μικρές γεωργικές εκμ/σειςΎψος Ενίσχυσης

Τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου και την περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης και καθορίζονται όπως στο μέτρο 1.1 του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.»


Δικαιούχοι


Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 532/2003 σχετικά με τα «Καθεστώτα ενισχύσεων του ΚΠΣ για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».


 


 

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία