Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υπηρεσιών Στήριξης των Κτηνοτρόφων  Μέτρο - 5.1Στόχος:


Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης της κτηνοτροφίας με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη δημιουργία βιώσιμων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών ζώων και κατά συνέπεια της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων σύμφωνα με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.
 
Επενδύσεις που ενισχύονται :


-          Κέντρα αναπαραγωγής ή κέντρα συγκέντρωσης – διακίνησης ζώων αναπαραγωγής σε φορείς οργανώσεις – ομάδες παραγωγών


-          Προμήθεια αρρένων ζώων αναπαραγωγής σε όλους τους κτηνοτρόφους


-          Προμήθεια υλικών κατασκευής χωρισμάτων για τις σχεδιασμένες συζεύξεις και των υλικών συγχρονισμού οίστρου των θηλέων ζώων στους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου αποδόσεων


-          Προμήθεια σπέρματος, διαχείριση και χρήση αυτού στις αγελάδες των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου αποδόσεων


Περιοχή Εφαρμογής :


Οι αγροτικές περιοχές της Χώρας όπου υπάρχουν εκτροφείς ζώων καθαρόαιμων φυλών.


Δικαιούχοι:


Ενώσεις και οργανώσεις παραγωγών,  χοιροτροφικές μονάδες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κτηνοτρόφοι & αγελαδοτρόφοι


Είδος & Ύψος Ενίσχυσης:


Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει μέχρι και 100% ανάλογα με το είδος της δράσης και το φορέα υλοποίησης, και κατά μέσο όρο 95%.


 


 


   
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 5.1
Αρχείο pdf Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 5.1

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία