Νέοι Γεωργοί/Αντιμετώπιση Δαπανών Πρώτης Εγκατάστασης  Μέτρο - 3.2


Δικαιούχοι

Νέοι / Νέες που έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι του πρίμ πρώτης εγκατάστασης εφόσον κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητάς τους δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και 3ετία από την ημερομηνία εγκατάστασης

Είδος & Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου που μπορεί να ανέλθει έως τα 10.000 ΕΥΡΩ, για δάνειο που έχει διάρκεια 6 ετών.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 3.2
Αρχείο pdf
Αρχείο doc Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 3.2

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία