Μεταποίηση Και Εμπορία Γεωργικών Προιόντων  Μέτρο - 2.1


Τομείς Παρέμβασης :

Α. Ζωικής παραγωγής

Τομέας κρέατος
Τομέας αυγών – πουλερικών
Τομέας γάλακτος
Τομέας μελιού
Τομέας ζωοτροφών

Β. Φυτική παραγωγή

Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Τομέας Οπωροκηπευτικών
Τομέας Οίνου
Τομέας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
Τομέας ανθέων και καλλωπιστικών
Τομέας σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού

Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα, Εταιρείες κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ και Συνεταιρισμοί, Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Είδος & Ποσό Ενίσχυσης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται μέχρι 50% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 2.1
Αρχείο pdf
Αρχείο doc Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 2.1

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία