Μεταποίηση Και Εμπορία Δασοκομικών Προϊόντων  Μέτρο - 2.2


Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που επιβαρύνονται με τη χρηματοδοτική δαπάνη των επενδύσεων και αποδεδειγμένα ασχολούνται με τη συγκομιδή και πρώτη μεταποίηση δασικών προϊόντων (π.χ. δασικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις αυτών, ομάδες δασεργατών, μεμονωμένοι δασεργάτες, εργολάβοι συγκομιδιστικών δασικών εργασιών, δασοκτήμονες, μονάδες επεξεργασίες δασικών προϊόντων όπως ξύλου, ρητίνης κλπ.).

Είδος & Ύψος Ενίσχυσης:

Το ποσοστό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει ένα ποσοστό 50%.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 2.2
Αρχείο pdf
Αρχείο doc Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 2.2

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία