Προώθηση Εξαγωγών  Μέτρο - 4.3


Περιοχή Εφαρμογής

Οι δράσεις του μέτρου αυτού έχουν εφαρμογή σε επίπεδο χωρών της ΕΕ

Δικαιούχοι

Διεπαγγελματικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, οργανισμοί, επιχειρήσεις, εταιρείες. Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας, προβολής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων ποιότητας.


Είδος & Ύψος Ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ ανά δικαιούχο σε περίοδο τριών ετών ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κατά την Επιτροπή ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους, εάν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο των 100.000 €. Για τον υπολογισμό του ποσού ενίσχυσης, ο δικαιούχος θεωρείται ως ο αποδέκτης των υπηρεσιών.


 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Αναλυτική Περιγραφή του Μέτρου 4.3
Αρχείο pdf
Αρχείο doc Αναδρομικές Προσκλήσεις και Λοιπή Πληροφόρηση για το Μέτρο 4.3

κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία